skip to Main Content

Des de la seva fundació, el 1983, Distrimapas Telstar, S.L. vol facilitar el turisme (local o forani) editant mapes, plànols i guies que ajudin a conèixer diferents llocs del nostre país. Importants distribuïdors ens ajuden a estar presents a les principals ciutats d’Espanya.

Conscients de la força de la publicitat, oferim, a més, serveis especialitzats en promocions i treballs publicitaris, demanats per encàrrec.
Distrimapas Telstar, S. L. també ofereix mapes i serveis cartogràfics personalitzats que representin qualsvol base de dades digital que pugui tenir associat un component geoesopacial. Per a gestionar aquestes bases cartogràfiques utilitzem diversos Sistemes d’Inflrmació Geogràfica (SIG), programes de disseny cartogràfic i aplicacions específiques de gestió de bases de dades.

Distrimapas Telstar, S. L. li aporta solucions globals en els àmbits de la geografia i la cartografia, complint amb uns estàndards de qualitat i precisió, per al correcte ús i tractament de la informació territorial, implementant de forma personalitzada els seus mapes tant en sistemes o dispositius fixos com en mòbils.

Realitzem mapes digitals a mida per a particulars, empreses i institucions públiques, i proporcionem un servei integral en qualsevol sector professional relacionat amb la geolocalització i amb l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica.

Des del 2019 hem incorporat també, en el nostre fons editorial, material didàctic d’Educació Primària i Secundària.

Back To Top